• +38(099)5295532 +38(097)0424087 +38(067)5951537
  • Години роботи с 09:00 до 17:30

Обратный звонок

Оставьте номер своего телефона, и мы перезвоним в течении рабочего дня


Я согласен(а) на обработку персональных данных

Главная Блог про танцы
Зброя спис
Опубликовал: master / 19.09.2022 / Категория:

Шоста фігура (28 тактів)
Виконується музичний супровід Д.
1—8-й такти.  Зберігаючи лінії, але довільно поводячись   на   сцені   та  спілкуючись  поміж  собою,  козаки промовляють   речитативом  у  ритмі   й  темпі музичного ] супроводу:   «Козакові   без  ратища,   як дівчині  без намиста!».
Наприкінці 8-го такту виконавці, тримаючи зброю правою рукою у вертикальному положенні, стають у другу позицію обличчям до глядача і ставлять списи біля носка правої ноги. Одночасно, закривши ліву руку на талію, відводять праву руку із зброєю праворуч, трохи вище рівня плеча. Лікоть злегка зігнутий і спрямований донизу, корпус прямий, підтягнутий, погляд — на глядача.

9—10-й такти. Продовжуючи зберігати лінії і починаючи десяту вправу із списами, козаки на «раз» непарного такту — повернувшись на 135° ліворуч обличчям до третьої правої куліси, роблять широкий випад на ліву ногу вперед і, напівприсідаючи й переносячи на неї вагу корпуса, сильно нахиляються вперед. Одночасно, залишаючи праву ногу позаду (коліно, підйом і пальці витягнуті, але не напружені) й не відокремлюючи списів од підлоги, витягнуту в лікті праву руку із зброєю проводять ліворуч і фіксують проти правого плеча, нахиляючи списи під кутом 120° уперед, а ліву — довільно опустивши вздовж корпуса, злегка відводять назад. На «два» — пауза. На «раз» парного такту — випростовуючи корпус, переступають на праву ногу і повертаються на півоберту праворуч у напрямку першої лівої куліси. Одночасно, не відокремлюючи списів од підлоги і повертаючи зброю у вертикальне положення, перехоплюють її лівою рукою. На «два» — повертаючись ще на півоберту праворуч, переступають на ліву ногу.

11—12-й такти. Козаки, продовжуючи десяту вправу із списами, на «раз» непарного такту — повернувшись обличчям до першої лівої куліси, роблять широкий випад вперед на праву ногу і, напівприсідаючи й переносячи на неї вагу корпуса, сильно нахиляються вперед. Одночасно, залишаючи ліву ногу позаду (коліно, підйом і пальці витягнуті, але не напружені) і не відокремлюючи списів од підлоги, витягнуту в лікті ліву руку із зброєю проводять уперед і фіксують проти лівого плеча, нахиляючи списи під кутом 120° уперед, а праву, довільно опустивши вздовж корпуса, злегка відводять назад. На «два» — пауза. На «раз» парного такту — випростовуючи корпус, переступають на ліву ногу і повертаються на півоберту ліворуч у напрямку правих куліс. Одночасно, не відокремлюючи списів од підлоги і повертаючи у вертикальне положення, перехоплюють їх правою рукою. Па «два» — повертаючись ще на півоберту вліво, переступають на праву ногу.

13—14-й такти. Козаки, продовжуючи десяту вправу із списами, повернувшись обличчям до першої правої куліси, повторюють рухи 11—12-го тактів.

15—16-й такти. Козаки, завершуючи десяту вправу із списами, на «раз» непарного такту — повернувшись обличчям до третьої лівої куліси, роблять широкий випад уперед на праву ногу і, напівприсідаючи й переносячи на неї вагу корпуса, сильно нахиляються вперед. Одночасно, залишаючи ліву ногу позаду (коліно, підйом і пальці витягнуті, але не напружені) і не відокремлюючи списів од підлоги, витягнуту в лікті ліву руку із зброєю проводять уперед і фіксують проти лівого плеча, нахиляючи списи під кутом 120° уперед, а праву, довільно опустивши вздовж корпуса, злегка відводять назад. На «два» — пауза. На «раз» парного такту — випростовуючи корпус і повертаючи зброю у вертикальне положення, попарно повертаються обличчям один до одного і стають за другою позицією.

На «два» — тримаючи зброю обома руками (правою трохи нижче лівої) та спрямовуючи її поперед себе під кутом 135° уперед, притискують кінець списів ліктем правої руки до корпуса.

17—18-й такти. Козаки, починаючи одинадцяту впра-ну із списами, на кожну чверть такту невисоко підстрибують угору за другою позицією.

19—20-й такти. Танцюристи на кожну чверть такту, невисоко підстрибуючи вгору, повертаються на півоберту праворуч, як показано пунктиром на рис. 9, і, трохи присідаючи на обидві ноги за другою позицією, опиняються обличчям до інших партнерів.
Наприкінці 20-го такту виконавці, повернувшись до своїх попередніх партнерів, змінюють положення рук: праву із зброєю відводять праворуч на рівень плеча, алі-1 ву — закривають на талію. Корпус прямий, підтягнутий, погляд — один на одного.
21—28-й такти. Просуваючись рухом № 1 один навколо одного по невеличких колах проти ходу годинникової стрілки, як показано пунктиром на рис. 10, танцюристи, завершуючи одинадцяту вправу із списами, на «раз» кожного непарного такту — тримаючи зброю у вертикальному положенні і майже випростовуючи лікоть, відводять праву руку праворуч на рівень плеча. На «два» — продовжуючи тримати списи в тому ж положенні та згинаючи лікоть майже під прямим кутом, проводять праву

Рис- 10               ..
руку ліворуч на рівень грудей і перехоплюють списи лі-пою рукою трохи нижче правої. На «раз» кожного парного такту — різко нахиливши списи під кутом 135° уперед і перехопивши правою рукою трохи позаду лівої, притискують їх ліктем правої руки до корпуса. На «два» — тримаючи зброю у попередньому положенні та рвучко • відхиляючи корпус назад, ліву руку довільно опускають уздовж корпуса.

Одночасно на 21—28-й такти молодий осавул швидко просувається простими кроками від першої лівої куліси до центра авансцени, як показано пунктиром на рис. 10, а потім повертається на чверть оберту ліворуч, спиною до глядача, і продовжує спостерігати за підлеглими.
Наприкінці 28-го такту виконавці, розподілившись на дві групи, повертаються на чверть оберту праворуч або ліворуч і змінюють положення рук. Повертаючи списи у вертикальне положення, праву руку із зброєю відводять праворуч трохи вище рівня плеча (лікоть злегка зігнутий і спрямований донизу). Одночасно ліву піднімають перед собою і трохи ліворуч на рівень грудей. Лікоть витягнутий, але не напружений, кисть пряма, долоня спрямована вгору вперед, корпус підтягнутий і злегка відхилений назад, голова ледь піднята, погляд — за напрямком руху.


Сьома фігура (16 тактів)
Виконується музичний супровід Е.
1—6-й такти. Козаки, виконуючи з лівої ноги рух № З, просуваються один за одним по двох невеликих півколах за ходом і проти ходу годинникової стрілки, як показано пунктиром на рис. 11, а потім вздовж задника сцени назустріч один одному. Одночасно молодий осавул швидко просувається простими кроками від центра авансцени до центра задника (рис. 11) і, повернувшись на півоберту праворуч, обличчям до глядача, приєднується до інших виконавців.
Наприкінці 6-го такту танцюристи, вишикувавшись уздовж задника сцени, праворуч і ліворуч від молодого осавула, повертаються на чверть оберту обличчям до глядача і, утворивши загальну лінію, стають за невеличкою другою позицією.
7—8-й такти. Зберігаючи загальну лінію та починаючи дванадцяту вправу із списами, козаки на чолі з молодим осавулом на «раз» непарного такту — тримаючи зброю у правій руці у вертикальному положенні, вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх поміж ніг. На «два» — перехоплюють зброю лівою рукою трохи вище правої руки. На «раз» парного такту — напівприсівши Нй обидві нрги за другою позицією і прослизнувши правою рукою вздовж списів донизу, перехоплюють їх трохи нижче. На «два» — швидко підводячись із напівприсідання на весь зріст, приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією. Одночасно, випростовуючи лікоть правої руки і перехоплюючи списи лівою рукою, рвучко підносять їх високо вгору на витягнутій руці.

Рис. 11
9—10-й такти. Козаки на чолі з молодим осавулом, починаючи з правої ноги, виконують чотири простих кроки і, промовляючи речитативом у ритмі й темпі музичного супроводу: «Тулумбаси, швидше грай!» — просуваються лінією вперед у напрямку авансцени.
Наприкінці 10-го такту виконавці, злегка присівши на обидві ноги за невеличкою четвертою позицією (ліва нога попереду), різко опускають списи в горизонтальне положення і, притиснувши кінець списів ліктем правої

руки, перехоплюють їх лівою рукою трохи попереду праної, беручи зброю напереваги.
//—14-й такти. Козаки, виконуючи з лівої ноги рух М 2, продовжують просуватися лінією вперед у напрямку авансцени, як показано пунктиром на рис. 12.


15—16-й такти. Козаки, завершуючи дванадцяту впра-иу із списами, на «раз» непарного такту — тримаючи зброю обома руками й повертаючи її у вертикальне положення, злегка притупують всією ступнею лівої ноги. 11 а «два» — повернувши списи у вертикальне положення і перехопивши їх правою рукою трохи вище лівої, злегка притупують всією ступнею правої ноги за другою по-:шцією. На «раз» парного такту — вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх поряд з носком правої ноги. Одночасно, злегка притупнувши всією ступнею лівої ноги за невеличкою другою позицією, стають у фінальну позу, показану на рис. 13. На 2 пауза.

Сторінка 6.

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход
Комментариев еще нет, ваш может стать первым.