• +38(099)5295532 +38(097)0424087 +38(067)5951537
  • Години роботи с 09:00 до 17:30

Обратный звонок

Оставьте номер своего телефона, и мы перезвоним в течении рабочего дня


Я согласен(а) на обработку персональных данных

Главная Блог про танцы
Танець козаків
Опубликовал: master / 19.09.2022 / Категория:

Танець козаків

П'ята  фігура   (52  такти)
Виконується музичний супровід С.
1—8-й такти. Просуваючись маршоподібними кроками у протилежних напрямках, як показано пунктиром на рис. 6, виконавці утворюють три лінії: шість танцюристів з правого й лівого боків — Другу, шість інших — третю, решта — першу. На першу чверть кожного такту, виконуючи рух з правої ноги, згинаючи лікоть майже під прямим кутом (кисть стиснута в кулачок), ліву руку піднімають перед собою на рівень грудей.

 

 

На другу чверть кожного такту, виконуючи рух з лівої ноги, випростову-ючи лікоть, ліву руку опускають вздовж корпуса й трохи підводять назад, праву — весь час тримають відведеною праворуч на рівні плеча (лікоть трохи зігнутий і спрямований донизу). Одночасно молодий осавул, підбадьорюючи козаків, стоїть у центрі сцени спиною до глядача, а потім просувається простими кроками у глибину сцени і, повернувшись обличчям до глядача, стає поміж козаками у центрі першої лінії.
Наприкінці 8-го такту виконавці повертаються на чверть оберту праворуч і ліворуч обличчям до глядача.
9—10-й такти. Козаки, промовляючи речитативом у ритмі й темпі музичного супроводу: «Тулумбаси, швидше грай!», :на першу чверть непарного такту з ледь помітного підскоку стають на обидві ноги за другою позицією і вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх поруч :і носком правої ноги, і одночасно, відводячи праву руку із зброєю вперед праворуч, закривають ліву руку на талію.
Наприкінці 10-го такту танцюристи першої лінії, різко опускаючи списи у горизонтальне положення і притискуючи їх ліктем правої руки до корпуса, з ледь помітного підскоку глибоко присідають на низькі півпальці обох ніг за шостою позицією. Танцюристи другої лінії, різко опускаючи списи під кутом 120° уперед і притискуючи їх ліктем правої руки до корпуса, з ледь помітного підскоку напівприсідають на обидві ноги за шостою позицією. Виконавці третьої лінії, різко опускаючи списи під кутом 135° уперед і притискуючи їх ліктем правої руки до корпуса, з ледь помітного підскоку трохи присідають на обидві ноги за шостою позицією. Одночасно ліву руку виконавці всіх ліній піднімають перед собою на рівень трохи нижче грудей, наче тримаючи уявне повіддя. Лікоть витягнутий, але не напружений, кисть пряма, долоня стиснута в кулачок, корпус прямий, підтягнутий, погляд — за напрямком руху.
11—12-й такти. Зберігаючи попереднє положення, танцюристи першої лінії рухом № 6, другої і третьої — рухом № 3 з лівої ноги просуваються трохи вперед у напрямку авансцени, як показано пунктиром на рис. 7. Молодий осавул спостерігає за підлеглими.
Наприкінці 12-го такту виконавці повертають списи у вертикальне положення. Одночасно танцюристи першої лінії, відштовхнувшись пружинячим рухом обох ніг од підлоги, підводяться на весь зріст.

 


13—14-й такти. Козаки, промовляючи речитативом у ритмі й темпі музичного супроводу: «За козаком поспішай!», на першу чверть непарного такту повторюють рухи першої чверті 9-го такту.
Наприкінці 14-го такту виконавці першої, другої і третьої ліній повторюють рухи, що виконувались наприкінці 10-го такту.
15—16-й такти. Просуваючись ще трохи вперед у напрямку авансцени, танцюристи з лівої ноги повторюють рухи 11—12-го тактів.
Наприкінці 16-го такту виконавці повертають списи у вертикальне положення, одночасно танцюристи першої лінії, відштовхнувшись пружинячим рухом обох ніг од підлоги, підводяться на весь зріст.
17—18-й такти. Козаки, промовляючи речитативом у ритмі й темпі музичного супроводу: «Тулумбаси, швидше грай!», на першу чверть непарного такту повторюють рухи першої чверті 13-го такту.
Наприкінці 18-го такту виконавці першої, другої і тре-тьої ліній повторюють рухи, що виконувались наприкінці 14-го такту.
19—20-й такти. Продовжуючи просуватися ще трохи вперед у напрямку авансцени, танцюристи з лівої ноги повторюють рухи 15—16-го тактів.
Наприкінці 20-го такту виконавці повертають списи у вертикальне положення. Одночасно танцюристи першої лінії, відштовхнувшись пружинячим рухом обох ніг од підлоги, підводяться на весь зріст.
21—22-й такти. Зберігаючи лінії і промовляючи речитативом у ритмі й темпі музичного супроводу: «За козаком поспішай!», виконавці всіх ліній, просуваючись простими кроками, відступають один від одного на невелику відстань і збільшують поміж собою інтервали, утворюючи положення, показане на рис. 8. Одночасно молодий осавул, підбадьорюючи козаків, просувається простими кроками вздовж авансцени у напрямку першої лівої куліси і, повернувшись обличчям до козаків, зупиняється біля неї, спостерігаючи за підлеглими.
Наприкінці 22-го такту виконавці, вертикально тримаючи обома руками поперед себе невисоко підняті над підлогою списи, стають за другою позицією. Корпус прямий, підтягнутий, погляд спрямований на глядача.
23—24-й такти. Зберігаючи лінії і починаючи п'яту «праву із списами, козаки на «раз» непарного такту — вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх поміж ніг. На «два» — відпустивши списи, обидві руки розводять в сторони.
На «раз» парного такту — взявшись обома руками за списи правою рукою трохи вище лівої, невисоко піднімають зброю над підлогою. На «два» — рвучко повертають корпус на чверть оберту вправо обличчям до лівих куліс і, утворивши четверту позицію (права нога попереду), відводять праву руку із зброєю праворуч, одночасно ліву закривають на талію.
25—26-й такти. Козаки, продовжуючи п'яту вправу із списами, на першу чверть 25-го такту вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх поруч з носком правої ноги. Одночасно праву руку із зброєю відводять вперед праворуч, а ліву залишають у попередньому положенні. Корпус прямий, підтягнутий і трохи відхилений назад, голова ледь піднята, погляд спрямований до лівих куліс.

 


27—28-й такти. Продовжуючи зберігати лінії і завершуючи п'яту вправу із списами, виконавці на першу чверть 27-го такту рвучко повертаються на півоберту вліво обличчям до правих куліс, знову утворюючи четверту позицію (ліва нога попереду). Одночасно, проводячи із зброєю витягнуту в лікті праву руку у тому ж напрямку, фіксують її проти правого плеча й спрямовують списи під кутом 170° уперед.
29—30-й такти. Козаки, починаючи шосту вправу із списами, на «раз» непарного такту — рвучко повертають корпус на півоберту вправо обличчям до лівих куліс, проводять витягнуту в лікті праву руку із зброєю у тому жнапрямку, фіксуючи її проти лівого плеча під кутом 170° уперед, ковзним рухом різко відводять ліву ногу назад і, спираючись обома руками на списи, напівприсідають на правій нозі та рівномірно розподіляють на ній вагу корпуса. На «два» — пауза. На «раз» парного такту — не підводячись із напівприсідання та спираючись обома руками на списи, невисоко підстрибують на правій нозі і, ставлячи ліву ногу вперед на каблук, а праву — назад на подушечку, виконують розтяжку, глибоко присідаючи на обидві ноги. На «два» — пауза.
31—32-й'такти. Козаки, завершуючи шосту вправу із списами, спираючись обома руками на списи та підводячись із глибокого присідання на весь зріст, поступово повертають корпус на півоберту ліворуч обличчям до правих куліс і, переносячи праву ногу через ліву, почергово переступають на праву, а потім на ліву й знову на праву ногу, утворюючи другу позицію. Одночасно, тримаючи списи обома руками поперед себе у вертикальному положенні, невисоко піднімають їх над підлогою.
33—34-й такти. Зберігаючи попереднє положення та починаючи сьому вправу із списами, козаки на «раз» непарного такту •— вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх поруч з носком правої ноги з внутрішнього боку. На «два» — витримують паузу. На «раз» парного такту — рвучко повертають корпус на чверть оберту праворуч обличчям до глядача і, утворивши четверту позицію (права Іюга попереду), відводять витягнуту в лікті праву руку із зброєю праворуч. Одночасно ліву закривають на талію. На «два» — пауза.
35—36-й такти. Козаки на першу чверть 35-го такту рвучко повертаються на півоберту ліворуч спиною до глядача, знову утворюючи четверту позицію (ліва нога попереду). Одночасно, проводячи витягнуту в лікті прану руку із зброєю у тому ж напрямку, фіксують її проти правого плеча і спрямовують списи під кутом 170° уперед.
37—55-й такти. Продовжуючи виконувати сьому вправу із списами, козаки на першу чверть 37-го такту рвучко повертаються на півоберту праворуч обличчям до глядача. Одночасно, приставивши ліву ногу до правої та провівши витягнуту в лікті праву руку із зброєю у тому ж напрямку, глибоко присідають на обидві ноги за шостою позицією і, спираючись обома руками на списи, відводять їх праворуч, спрямовуючи до лівих куліс під кутом 170°.
39—40-й такти. Козаки, не підводячись із глибокого присідання та спираючись обома руками на списи, на першу чверть 39-го такту злегка підстрибуть угору і, ви-носячи ліву ногу вперед на каблук, а праву назад на подушечку, виконують розтяжку й глибоко присідають на обидві ноги.
41—42-й такти. Козаки, завершуючи сьому вправу із списами, спираються обома руками на зброю і, підводячись із глибокого присідання на весь зріст, поступово повертають корпус на півоберту ліворуч спиною до глядача, потім, переносячи праву ногу через ліву, почергово переступають на праву, а далі на ліву й знову на праву ногу, утворюючи другу позицію. Одночасно, тримаючи списи обома руками поперед себе у вертикальному положенні, невисоко піднімають їх над підлогою.
43—44-й такти. Зберігаючи лінії і починаючи восьму вправу із списами, козаки на «раз» непарного такту — вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх з внутрішнього боку поруч з носком правої ноги. На «два» — відводять витягнуту в лікті праву руку із зброєю праворуч, спрямовуючи її до правих куліс під кутом 170°. Одночасно ліву руку закривають на талію. На «раз» парного такту — проводячи витягнуту в лікті праву руку із зброєю ліворуч, спрямовують її до лівих куліс під кутом 170°. На «два» — проводячи витягнуту в лікті праву руку із зброєю праворуч, спрямовують її до правих куліс під кутом 170°.
45—46-й такти. Козаки, продовжуючи восьму вправу із списами, на «раз» непарного такту — спираючись обома руками на списи (лівою рукою трохи нижче правої), повертаються майже на півоберту праворуч обличчям до першої правої куліси і, утворивши четверту позицію (права нога попереду), напівприсідають на обох ногах. На «два» — продовжуючи спиратися обома руками на списи, невисоко підстрибують угору, повертаючись ще на півоберту праворуч обличчям до третьої лівої куліси, а потім, провівши списи зліва направо і нахиливши їх під кутом 120° уперед у напрямку третьої лівої куліси, глибоко присідають на обидві ноги за шостою позицією. На «раз-і-два» парного такту — підводячись із глибокого присідання та поступово повертаючись на 360° ліворуч обличчям до лівих куліс, переступають на ліву, а потім на праву й знову на ліву ногу, утворюючи другу позицію та повертаючи списи у вертикальне положення.
47—48-й такти. Козаки, завершуючи восьму вправу із списами, на першу чверть 47-го такту з ледь помітного підскоку напівприсідають на обох ногах за другою позицією. Одночасно, тримаючи зброю обома руками (лівою трохи вище правої), різко опускають списи у горизонтальне положення, притискуючи кінець ліктем правої руки до корпуса.
49—50-й такти. Козаки, починаючи дев'яту вправу із списами, на «раз» непарного такту — ставлять списи на підлогу трохи попереду й поруч з носком правої ноги, на «два» — спираючись на них обома руками (лівою трохи вище правої), з ледь помітного підскоку різко й глибоко присідають на правій нозі. Одночасно, нахиляючи списи під кутом 135° уперед, рвучко виносять ліву ногу поперед себе. Коліно, підйом і пальці витягнуті, але не напружені. На «раз-два» парного такту — пауза.
51-—52-й такти. Зберігаючи попереднє положення і закінчуючи дев'яту вправу із списами, козаки, спираючись обома руками на списи та поступово повертаючись на чверть оберту вліво, виконують: на «раз» непарного такту -— згинаючи коліно й спрямовуючи його вперед, переступають на низькі півпальт лівої ноги, ставлячи її ліворуч на невеликій відстані від правої, за другою позицією, на «і» — переступають на низькі півпальці правої ноги, ставлячи її поряд з лівою за шостою позицією, на «два» — переступають на низькі півпальці лівої ноги, ставлячи її ліворуч на невеликій відстані від правої за другою позицією, на «і» — переступають на низькі півпальці правої ноги, ставлячи її поряд з лівою за шостою позицією. Одночасно, повертаючи списи у вертикальне положення, підводяться на весь зріст обличчям до правих куліс. На «раз» парного такту — зробивши перескок з правої ноги на ліву, злегка притупують всією ступнею правої ноги, одночасно, відвівши праву руку із зброєю праворуч, вдаряють списами по підлозі, ставлячи їх із зовнішнього боку поруч з носком правої ноги, і закривають ліву руку на талію, на «два» — зробивши перескок з правої ноги на ліву, повертають корпус на чверть оберту праворуч обличчям до глядача й злегка притупують всією ступнею правої ноги. Одночасно ліву руку відводять в сторону на рівень плеча, у другу позицію. Лікоть витягнутий, але не напружений, кисть пряма, долоня спрямована вгору вперед, корпус прямий, підтягнутий, погляд — на глядача.
Одночасно на 23—52-й такти   молодий  осавул   біля першої лівої куліси спостерігає за вправами козаків.

                                                                               Сторінка 5.

ДАЛІ ПЕРЕЙДІТЬ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ

 

 

 

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход
Комментариев еще нет, ваш может стать первым.