• +38(099)5295532 +38(097)0424087 +38(067)5951537
  • Години роботи с 09:00 до 17:30

Обратный звонок

Оставьте номер своего телефона, и мы перезвоним в течении рабочего дня


Я согласен(а) на обработку персональных данных

Главная Блог про танцы
Осавул
Опубликовал: master / 19.09.2022 / Категория:

Осавул

Друга частина
Виконуються вісім тактів музичного вступу.
Почувши музику, виконавці довільно порушують загальну лінію і повертаються обличчям до першої лівої куліси, а потім, побачивши двох старих осавулів, що, пританцьовуючи *, наближаються до них, відступають у Ілнбину сцени й вишиковуються у півколо.
Перша фігура  (32 такти)
виконується музичний супровід № 1, 2, 3 і 4.
І—4-й такти. З першої лівої куліси, починаючи з пра-П'І ноги, виходить перший старий осавул (виконавець, цю стоїть спиною до першої правої куліси) і, вдаряючи у І',ІюІІ, який він тримає поперед себе трохи вище рівня І|>\'дічї, у ритмі й темпі музичного супроводу відступає, никпмуючи на кожну чверть такту простий крок назад, ' Іншою у напрямку до середини сцени, як показано пунк-Іи|юм на рис. 14.

Одночасно, виконуючи з лівої ноги рух ЛІ'Р 7, з першої лівої куліси, просуваючись на невеликій ні метані від партнера у тому ж напрямку (рис. 14), з'яв-І нться другий старий осавул (виконавець, що стоїть обличчям до першої правої куліси).

 

* Усі рухи старих осавулів створюють враження імпровізації.

Обидві руки другого танцюриста відведені в сторони на рівень плечей, лікті витягнуті, але не напружені, кисті «зламані» вгору, долоні спрямовані від себе, корпус сильно нахилений уперед, голова ледь піднята, погляд — за напрямком руху.
5—6-й такти. Другий старий осавул, починаючи з лівої ноги, виконує вихилясник (рух № 8) на місці, почергово змінюючи положення рук. На «раз» непарного такту; виконуючи рух з лівої ноги, — праву руку, згинаючи в лікті майже під прямим кутом, піднімає вгору трохи вище рівня плеча, одночасно ліву, провівши перед собою на рівень грудей, закриває у першу позицію. На «два» — обидві руки відводить в сторони на рівень плечей, у попереднє положення. На «раз» парного такту — виконуючи рух з правої ноги, ліву руку, згинаючи в лікті майже під прямим кутом, піднімає вгору трохи вище рівня плеї ча, одночасно праву, провівши поперед себе на рівень! грудей, закриває у першу позицію. На «два» — обидві' руки відводить в сторони на рівень плечей, у попереднє положення. Кисті обох рук стиснуті в кулаки, корпус прямий, але довільний, погляд — перед собою. Одночасно перший старий осавул, вдаряючи в бубон у ритмі й темпі музичного супроводу та довільно пританцьовуючи на місці, акомпанує приятелеві, обігруючи його танок.
7—8-й такти. Другий старий осавул виконує з лівої ноги присядку з винесенням ноги на каблук (рух № 9) ІІІІ місці і почергово змінює положення рук. На «раз»непарного такту — сильно згинаючи лікоть, праву руку притискує до потилиці, одночасно ліву, провівши перед собою на рівень грудей, закриває у першу позицію. На «два» — обидві руки відводить в сторони на рівень плечей, у попереднє положення. На «раз» парного такту — обидві руки закриває у підготовчу позицію. На «два» — розводить в сторони трохи нижче рівня плечей. Лікті Іштягнуті, але не напружені, кисті прямі, долоні, спрямо-пані вперед, корпус прямий, голова ледь піднята, погляд спрямований на партнера. Одночасно перший старий оса-пул, вдаряючи в бубон у ритмі й темпі музичного супро-моду та довільно пританцьовуючи на місці, продовжує акомпанувати товаришеві і обігрувати його танок.
Наприкінці 8-го такту перший старий осавул кидає партнеру бубон, а той, піднявши обидві руки високо вгору, ловить його.
9—12-й такти. Перший старий осавул, починаючи з правої ноги, виконує переступання (рух № 10) і, просу-паючись по невеличкому колу за ходом годинникової І грілки, як показано пунктиром на рис. 15, почергово ммінює положення рук: на кожний непарний такт, викопуючи рух з правої ноги, обидві руки проводить поперед себе праворуч, на кожний парний такт, виконуючи рух
I  лівої ноги, — ліворуч. Лікті обох рук витягнуті, але не напружені, кисті прямі, долоні спрямовані донизу, корпус сильно нахилений уперед, голова ледь піднята, погляд — Іп напрямком руху.   Одночасно  другий   старий осавул, вдаряючи у бубон поперед себе на рівні грудей у ритмі
II  темпі музичного супроводу, починаючи з лівої ноги, ви-мшує рух № 11 (підскоки з подвійним ударом носком по підлозі)  і, трохи нахиливши   корпус  уперед,   відступає І Іншою назад по невеличкому колу трохи попереду парт-ІІгра (рис. 15).


ІЗ—14-й такти. Перший старий осавул виконує з літи ноги рух № 12 і, не випростовуючи корпуса, відступає ' Іншою назад у напрямку другої правої куліси. Обидві |І\І\п відведені в сторони на рівень плечей, лікті витягну-м, але не напружені, кисті «зламані» вгору, долоні спря-моїіапі від себе. Одночасно другий старий осавул, вда-|ІчІочІІ у бубон у ритмі й темпі музичного супроводу, виконує з лівої ноги рух№ 13 і, трохи просуваючись уперед м напрямку партнера, акомпанує йому і продовжує обі-І рунати його танок.

15— 16-й такти. Зберігаючи попереднє положення корпуса й рук, перший старий осавул, починаючи з лівої ноги, виконує рух № 14 і просувається трохи вперед у напрямку партнера. Одночасно партнер, вдаряючи в бубон у ритмі й темпі музичного супроводу і довільно пританцьовуючи на місці, продовжує обігрувати танок приятеля.
Наприкінці 16-го такту другий старий осавул кидає бубон партнеру.
17—18-й такти. Другий старий осавул, починаючи з лівої ноги, виконує козацький па де баск (рух № 15) на місці, почергово змінюючи положення рук. На непарний такт, виконуючи рух з лівої ноги, ліву руку, згинаючи в лікті майже під прямим кутом, довільно піднімає вгору трохи вище рівня плеча, одночасно праву, провівши перед собою на рівень грудей, закриває у першу позицію. На парний такт, виконуючи рух з правої ноги, відвівши праву руку праворуч і зігнувши в лікті майже під пря-л мим кутом, Довільно піднімає вгору трохи вище рівн?'"
Рис. 16.


плеча, одночасно ліву опускає перед собою на рівень грудей у першу позицію.
19-й такт. Другий старий осавул виконує з лівої ноги иритуп з поворотом (рух № 16) на місці і, обертаючись па 360° за ходом годинникової стрілки, обидві руки від-подить в сторони на рівень плечей. Лікті витягнуті, але не напружені, кисті прямі, долоні стиснуті в кулачки, корпус прямий, але довільний, погляд — за рухом. Одночасно перший старий осавул, вдаряючи в бубон у ритмі й темпі музичного супроводу і довільно пританцьовуючи на місці, акомпанує приятелеві, обігруючи його танок.
Наприкінці 19-го такту перший старий осавул кидає бубон партнерові.
20-й такт. Другий старий осавул, довільно підскочивши вгору, ловить бубон обома руками.
21—24-й такти. Перший старий осавул, починаючи з правої ноги, виконує присядку (рух № 17) і, довільно підвівши руки в сторони трохи вище рівня плечей, просу-І;:иться по невеличкому колу за ходом годинникової сгрілки, як показано пунктиром на рис. 16, обходячи п.-школо партнера. Одночасно другий старий осавул, вдаряючи в бубон у ритмі й темпі музичного супроводу і
довільно пританцьовуючи на місці, акомпанує приятелеві, обігруючи його танок.
Наприкінці 24-го такту другий старий осавул кидає бубон партнерові.
25—26-й такти. Другий старий осавул, починаючи з правої ноги, двічі виконує присядку на місці і, плеснувши на першу чверть непарного такту в долоні, почергово змінює положення рук. На непарний такт, виконуючи рух з правої ноги, праву руку, згинаючи в лікті майже під прямим кутом, довільно піднімає вгору трохи вище рівня плеча, одночасно ліву, провівши перед собою на рівень грудей, закриває у першу позицію. На парний такт, виконуючи рух з лівої ноги, відвівши ліву руку ліворуч і зігнувши в лікті майже під прямим кутом, довільно піднімає вгору трохи вище рівня плеча, одночасно праву опускає перед собою на рівень грудей, у першу позицію. Одночасно перший старий осавул, висловлюючи незадоволення тим, що приятель перервав його танок, неохоче вдаряє у бубон і знову швидко кидає його партнерові.
27—25-й такти. Перший старий осавул, починаючи з правої ноги, двічі виконує присядку на місці. Руки, згинаючи в ліктях майже під прямим кутом, довільно піднімає вгору трохи вище рівня плечей. Одночасно другий старий осавул, упіймавши бубон, на непарний такт піднімає праву ногу на 90° праворуч і, описавши нею у повітрі справа наліво велику дугу, опускає поперед себе на підлогу, ставлячи на каблук носком угору, на парний такт — двічі вдаривши у бубон, кидає його партнерові. 29-й такт. Другий старий осавул, довільно розкриваючи руки в сторони вище рівня плечей, виконує з правої ноги присядку на місці. Одночасно перший старий осавул, упіймавши бубон, у розпалі знову швидко кидає його назад партнерові і поривається продовжити свій танок,
але...
30-й такт. Другий старий осавул, наближаючись до приятеля, погрожує йому пальцем і, дрібно вдаряючи у бубон, який тримає у лівій руці на рівні плеча, хитаючи головою, докоряє товаришеві за порушення черги в танці. Одночасно перший старий осавул, зрозумівши, що його викрито, покірно простягає праву руку до бубна, але...
31—32-й такти. Молодий осавул, підхопивши бубон кінцем списа, піднімає його високо вгору, а потім кидає у глибину сцени. Один із козаків, упіймавши бубон, виносить його за куліси. Одночасно обидва старих осавули, проводжаючи бубон поглядом, злякано присідають. Витівка молодого осавула викликає веселий гомін серед козаків, які, утворюючи велике півколо та спілкуючись поміж собою, обігрують танець старих осавулів.

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход
Комментариев еще нет, ваш может стать первым.